Valitse sivu

Toimintaterapia

Katri Matomäki

Elämänilo kumpuaa onnistumisen kokemuksista.

Toimintaterapia

Toiminta- ja työkykytutkimus

NUOTTI-valmennus

NEPSY-valmennus

Etäterapia

Kelan palveluntuottaja

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle sellainen arki ja siihen liittyvät toiminnat, joihin asiakas on tyytyväinen. Asiakas määrittelee toimintaterapeutin tuella tavoitteet muutokseen, jota kohti työskennellään asiakkaan toivomaa toimintaa käyttäen. Kelan myöntämässä toimintaterapiassa asiakkaan hoitotaho laatii kuntoutussunnitelman jonka huomioiden työskennellään kohti toimivampaa arkea.

Muutostoiveet voivat kohdistua arjessa esiintyviin tavallisiin asioihin kuten itsestä huolehtimiseen, työstä tai opiskelusta selviytymiseen, tai vapaa-aikaan liittyviin toimintoihin. Haasteet voivat olla kehityksellisiä, ikääntymisen, sairauden tai vamman aiheuttamia. 

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös lapsille ja nuorille suunnatussa ryhmässä tai aikuisten toimintaterapiaryhmässä. Yksilö toimintaterapiaa ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa voi hakea Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

 

Toimintaterapiassa tärkeää on tunnistaa asiakkaan vahvuudet ja voimavarat ja tukea asiakas toivottuun muutokseen.

Toimintakykytutkimus

Toimintaterapeutin toteuttamassa toimintakyvyn tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaan toimintakokonaisuuksien hallintaa, taitoja, valmiuksia, ajankäyttöä sekä apuvälinetarvetta. Tarkastelua toteutetaan strukturoiduilla menetelmillä, itsearvioinnin, haastattelun ja havainnoinnin avulla.

Tutkimuksesta laaditaan lausunto.

Työkykytutkimus

Toiminataterapeutin toteuttama työkyvyn tutkimus sisältää toimintakyvyn tutkimuksen lisäksi perehtymisen mahdolliseen työ- ja koulutushistoriaan. Työssä selviytymistä arvioidaan strukturoiduilla haastatteluilla sekä toiminnan havainnoinnilla joko aidossa työtehtävässä / työympäristössä tai kliinisessä ympäristössä.

Tutkimuksessa otetaan kantaa nykyisessä työtehtävässä selviytymiseen, työtehtävän muutostarpeille ja annetaan suositus jatkotoimenpiteille.

Tutkimuksesta laaditaan lausunto.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus, on uusi Kelan ammatillisena kuntoutuksena toteutettava palvelu 16–29-vuotiaille nuorille. Nuori itse tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi olla yhteydessä Kelan valtakunnalliseen palvelunumeroon 020 692 205 ja ilmoittaa toiveen kuntoutusjaksosta. Kelan virkailija ottaa yhteyttä nuoreen ja toteuttaa haastattelun puhelimessa.

Mikäli nuori on hoitosuhteessa hän tarvitsee lääkäriltä B-lausunnon, jossa todetaan voinnin mahdollistavan suunniteltuun kuntoutukseen osallistumisen.

Kuntoutuspäätöksen saatuaan nuori valitsee valmentajan oman alueen valmentajista.

 

  • NUOTTI- valmennus on tarkoitettu opiskelun ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille, joilla tulevaisuuden suunnitelma on vielä syystä tai toisesta avoin tai toimintakyvyn heikkeneminen on estänyt suunnitelman toteutumisen. Valmennukseen voi hakea myös nuoret joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvästä syystä.

 

  • NUOTTI- valmennus tukee nuorta elämän hallinnassa ja oman tilanteen hahmottumisessa. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden ohjaamaan opiskeluun tai työelämään.

 

  • NUOTTI- valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti nuoren tavoitteiden mukaan. Valmennus sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääosin nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi osallistua, nuoren niin halutessa, nuoren verkostoa. Valmentaja pitää yhteyttä tapaamisten välillä nuoren toimijaverkostoon.

NEPSY-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus lähtee valmennettavan arkielämässä esiintyvistä haasteista. Haasteet saatetaan tunnistaa esikoulussa, ala- tai yläasteella tai mahdollisesti vasta aikuisena opiskelussa ja/tai työelämässä esiintyvänä vaikeutena.

Vaikeuksien taustalla on jokin neuropsykiatrinen erityispiirre, ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, oppimisen vaikeudet tai Tourette. Työskentelyssäni yhdistän toimintaterapeutin ja neuropsykiatrisen valmennuksen ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Tavoitteena on arjenhallintakeinojen lisääminen tarkastelemalla omaa toimintaa, oppimalla uusia taitoja ja niiden kautta vahvistamalla toiminnallista itsenäisyyttä.

Asiakkaan voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla tarjoan keinoja laadukkaamman arjen saavuttamiseksi.

Etäterapia

Etäterapia toteutetaan asiakkaan ja terapeutin välillä esimerkiksi tietokoneen, puhelimen tai tablettitietokoneen välityksellä. Se ei ole erillinen terapiamuoto vaan terapiamenetelmä sisältyen mahdollisesti osaksi asiakkaan terapiajaksoa.

Terapeutti arvioi etäterapian soveltuvuuden kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Käytettäessä etäterapiaa sen tulee tukea terapialle laadittua tavoitetta. Etäterapian käytöstä asiakas ja terapeutti sopivat aina yhdessä. Terapian hyvä laatu ja asiakasturvallisuus ovat keskeisiä myös etäterapiassa.

Terapeutti huolehtii että etäyhteys on lain mukainen ja tietoturvallinen. Asiakas varmistaa oman laitteensa tietoturvan.

Katri Matomäki

Toimintaterapeutti

 

Olen Valviran laillistama toimintaterapeutti (Metropolia, AMK 2012) ja ammatillinen käsityönopettaja (TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 2006). Lisäksi olen neuropsykiatrinen valmentaja (Alfa Partners Academy 2016) sekä työkykykoordinaattori (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Olen kouluttautunut pitkin matkaa, hankkien tietoa työssäni esiin nouseviin haasteisiin. Olen osallistunut edellä mainittujen lisäksi useisiin pidempiin ja lyhyempiin koulutuksiin, sekä toiminut itse kouluttajana.                Ajankohtaisesti osallistun Suomen Psykoligisen Instituutin / Psyko-Team Koulutus Oy:n järjestämään nepsy-ohjaaja koulutukseen.

Minulla on kokemusta kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olen tehnyt mm. opetustyötä useassa Satakunnan alueen kansalaisopistossa, sekä Porin työväenopistossa. Lasten kanssa olen toteuttanut käsityötaiteen perusopintoja.  

Kouluttajana ole toiminut Huittisten aikuiskoulutuskeskuksessa ja Sataedussa.

Toimintaterapeuttina olen toiminut erikoissairaanhoidossa psykiatriassa Satakunnan sairaanhoitopiirillä, jossa asiakkaina olivat nuoret ja työikäiset.

Erityisiksi kiinnostuksen kohteiksi ovat nousseet nuoret ja työikäiset, joiden arkea ja osallistumista vaikeuttavat tai estävät psyykkiset, fyysiset, kognitiiviset tai sosiaaliset haasteet tai niiden yhteinen vaikutus. 

Kesäkuusta 2018 alkaen olen toiminut palveluntuottajana Kelan ammatillisena kuntoutuksena myönnettävässä NUOTTI-valmennuksessa. Vuoden 2019 alusta toimin myös Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena haettavan toimintaterapian palveluntuottajana Satakunnan alueella.

Asiakkaaksi voi hakeutua itse maksavana asiakkaana tai hakemalla Kelan kautta joko ammatilliseen kuntoutukseen tai toimintaterapiaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Palveluni perustuu vastuulliseen, laadukkaaseen ja näyttöön perustuvaan työskentelyyn, kohti asiakkaan kanssa laadittuja tavoitteita.

Toimin Perheterapiakeskuksen yhteydessä
Eteläpuisto 19 A33, 28100 PORI
sekä terapiasopimuksen mukaisesti asiakkaiden omassa ympäristössä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

 

Meillä jokaisella on enemmän voimavaroja kuin mistä olemme tietoisia.

Ota yhteyttä

Nimi, puhelinnumero, viesti ja yksityisyydensuojan sekä käyttöehtojen hyväksyntä ovat pakolliset kentät. 

  • Voit valita useita vaihtoehtoja tai jättää valinnan tekemättä.
  • Rastita ruutu luettuasi yksityisyydensuojalausunnon ja rekisteriselosteen tästä linkistä. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kelan palveluntuottaja